Welcome to the Swansea Big Brother Experience 2009

Welcome to the Swansea Big Brother Experience Blog. This year Swansea Youth Service are running five Big Brother experiences for young people. Each experience runs for 3 full days with 24 participants entering the house each week with the winner taking home £100 in cash. You can keep up with what's going on in the house on this blog, which will have regular updates and footage of the lastest going ons in the house. Please feel free to leave comments and messages on the page, although these will be moderated before going up. Thanks all...................

And thankyou to Skools Out Funding for part funding the project.


Croeso i Flog Profiad Brawd Mawr Abertawe. Eleni mae Gwasanaeth Ieuenctid Abertawe yn rhedeg pum profiad Brawd Mawr i bobl ifanc. Bydd pob profiad yn para tri diwrnod llawn gyda 24 o bobl ifanc yn mynd i'r Ty bob wythnos, gyda'r enillydd yn ennill gwobr o £100 mewn arian parod. Gallwch dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am y Ty drwy'r blog hwn, a fydd yn cael ei ddiweddaru'n rheolaidd, gan gynnwys fideos o'r digwyddiadau diweddaraf yn y Ty. Mae croeso i chi adael unrhyw sylwadau a negeseuon ar y dudalen, ond ni fyddant yn cael eu cymedroli cyn eu cyhoeddi. Diolch i bawb...................
A diolch yn fawr i Gyllid Skools Out am ariannu'r prosiect.


Tuesday, 27 July 2010

RE: Chillin in the evening

1 comment: